Serdecznie zapraszam też do naszej drugiej lokalizacji 🙂 ul.Szpitalna 34 ( naprzeciwko Teatr im. Juliusza Słowackiego )

SUKHOTHAI - Thai Massage

tradycyjny masaż tajski

thai massage

na drodze harmonii i dobrego samopoczucia

salon tradycyjnego masażu tajskiego

SUKHOTHAI  thai massage

Nazywam się Suchada , urodziłam się w pierwszej stolicy Tajlandii Sukhothai i tak nazwałam swój gabinet masażu tajskiego , nazwę tę na język polski można przetłumaczyć jako ” Świt szczęścia „. Jestem wykwalifikowaną terapeutką/masażystką , w 2008 r. uzyskałam swój pierwszy dyplom masażu i zaczęłam praktykować w Bangkoku. Tam wiele się nauczyłam , poszerzałam swoją wiedzę i doświadczenie . Kilka lat temu przyjechałam do Polski i pracowałam w jednym z salonów w Krakowie . A rok temu w 2018 spełniałam swoje marzenie i otworzyłam własny gabinet . Przyczyna dolegliwości fizycznych jest zakorzeniona w naszych myślach i stanie emocjonalnym. Każdy klient jest przez nas uważnie słuchany i otrzymuje indywidualny program masaży opracowany dla jego potrzeb. Relaksująca muzyka i przytulna atmosfera Sukhothai pomoże ukoić Twój ból i stres oraz wprawi Cię w pozytywny nastrój . Życzymy dużo zdrowia i zapraszamy na tradycyjny masaż tajski :).

Masaż tajski Kraków
Masaż tajski Kraków
O tradycyjnym masażu tajskim

Tradycyjny masaż tajski jest terapeutycznym masażem i tradycyjnym zabiegiem dla złagodzenia stresu i napięcia oraz leczenia bólu pleców, sztywności karku i urazów sportowych, w tym napięcia mięśni i ścięgien. To wspaniały sposób na osiągnięcie wewnętrznej harmonii. Tradycyjny masaż tajski znany jest jako najbardziej holistyczny rodzaj terapii. Łączy nowoczesną wiedzę naukową o anatomii i fizjologii z dyscyplinami tradycyjnej medycyny orientalnej. Ważnym elementem medycyny wschodniej jest pojęcie siły życiowej i energii.  Funkcja każdego narządu życiowego jest związana ze stanem emocjonalnym. Wyjaśnia to fakt, że systemy te należą do różnych centrów energetycznych zwanych czakrami. Te centra energetyczne są punktem przejścia naszych fizjologicznych, mentalnych i emocjonalnych reakcji. Tradycyjny masaż tajski wykorzystuje kombinacje rytmicznej akupresury i głębokich wspomaganych rozciągnięć, aby złagodzić napięcie mięśniowe i umożliwia lepszy przepływ krwi w organizmie. Tradycyjny masaż tajski jest dynamiczną sztuką leczniczą, łączącą pracę nad liniami energetycznymi, technikami dotykowymi i serią wspomaganych rozciągaczy jogi, jest zarówno energetyzujący, jak i relaksujący. Mówiąc krótko, masaż tajski znacząco wspomaga zdrowy styl życia współczesnego człowieka. Do procedur masażu używamy wyłącznie naturalnych i certyfikowanych produktów. Zaleca się, aby nie przyjmować żadnych posiłków w ciągu dwóch godzin przed masażem tajskim. Jeśli jadłeś, poinformuj swojego terapeutę.

Reguamin , przeciwskazania

Regulamin gabinetu masażu tajskiego Sukhothai

Drodzy Goście! Proszę zapoznać się z  regulaminem obowiązującym w Gabinecie Sukhothai.

Niniejszy regulamin, określa zasady korzystania z usług oferowanych w Gabinecie Masażu Sukhothai. Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do masażu. Przystąpienie do masażu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do masażu. W Gabinecie należy dostosować się do poleceń obsługi.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Regulamin dostępny jest na stronie www.tajskimasazkrakow.pl , oraz do wglądu na miejscu w Gabinecie.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  1.1. Gabinet Masażu Sukhothai prowadzony jest przez Suchada Zurek, prowadzącą działalność gospodarczą, przy ul. MIiodowa 21/4 i przy ul. Szpitalna 34/17 w Krakowie. NIP: 6762412431, REGON: 380839917.
  1.2. Masaże wykonywane w Gabinecie wykonywane są przez osoby posiadające uprawnienia, doświadczenie zawodowe oraz niezbędne umiejętności. Gabinnet oferuje usługi służące poprawie samopoczucia i kondycji fizycznej. Gabinet nie jest placówką prowadzącą działalność leczniczą w rozumieniu przepisów obowiązujących w Polsce, a jego pracownicy nie oferują usług diagnostycznych ani świadczeń zdrowotnych. 1.3. Klientem Gabinetu może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za zgodą rodziców i w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
  1.4. Na terenie Gabinetu nie mogą przebywać zwierzęta, obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych (w tym również e-papierosów).

 1. ZAPISY NA WIZYTĘ:
  2.1. Zapisanie się na wizytę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  2.2. Do Gabinetu obowiązują zapisy. Terminy ustalane są osobiście, telefonicznie lub poprzez aplikację Booksy.
  W przypadku niemożności skorzystania z wcześniej zarezerwowanego terminu, dopuszcza się możliwość przełożenia wizyty na inny termin, pod warunkiem, że zgłoszenie zostało przyjęte nanajpóźniej 6h przed wyznaczoną godziną masażu.
  2.3. Rezerwacja wizyty jest równoznaczna ze zgodą na wypełnienie przed pierwszą wizytą ankiety dla zgłaszającego się na zabieg masażu. Niezastosowanie się Klienta do wymogów Gabinetu, poświadczenie nieprawdy w ankiecie dla zgłaszającego się na masaż lub wywiadzie wyłącza odpowiedzialność za masaż personelu Gabinetu.
  2.4. Zapisy na masaże w ramach bonów podarunkowych/karnetów należy zrealizować i całkowicie wykorzystać przed upływem terminu ważności bonu/karnetu.
  2.4.1. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o informację, że formą płatności za umawiany zabieg będzie bon podarunkowy lub karnet. W razie braku anulowania rezerwacji, na minimum 6h przed umówioną wizytą, drogą telefoniczną, emailową lub osobiście, bon podarunkowy zostaje uznany za zrealizowany.
  2.5. Bony podarunkowe/karnety wystawiane są z czasem realizacji: 12 miesięcy. Powyższy czas jest adekwatny na wykorzystanie zakupionych masaży. Po upływie terminu ważności bonu podarunkowego/karnetu Gabinetu Masażu Sukhothai nie będzie przyjmował takiego bonu/karnetu.
  2.6. Karnety oraz bony podarunkowe nie są imienne, nie podlegają zwrotowi . 2.7. Karnety oraz bony podarunkowe zakupione onlain należy wydrukować i okazać przed masażem. 2.8 Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z masażu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z masażu wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. ANULOWANIE WIZYTY:
  3.1. Klient ma możliwość bezpłatnego przełożenia lub odwołania zarezerwowanego masażu drogą telefoniczną, mailową lub poprzez portal Booksy do 6h przed umówioną wizytą.
  3.2. W przypadku przeziębienia, grypy lub innej infekcji, prosimy o odwołanie wizyty z uwagi na ryzyko zarażenia personelu – najwcześniej jak to możliwe.
  3.3. W przypadku kiedy Klient odwołania/anuluje wizyty więcej niż 3 razy, a nie był nigdy w Gabinecie, Gabinet zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania kolejnych wizyt.
  3.4. Gabinet Masażu dopuszcza 5 minutowe spóźnienie Klienta bez żadnych strat.
  W innym przypadku czas wizyty zostanie adekwatnie skrócony do czasu spóźnienia. Klient zobowiązany jest do pokrycia ceny za całą wizytę. Nie ma możliwości, by przedłożyć wizytę o więcej, niż 5 minut, ponieważ po wizycie Gabinet musi zostać odpowiednio zdezynfekowany, wywietrzony oraz posprzątany przed przybyciem kolejnej osoby.

 2. WIZYTA W GABINECIE:
  4.1. Klient zobowiązany jest do przybycia 10 minut przed wskazaną godziną w celu wypełnienia ankiety i zapoznania się z informacją dotyczącą przeciwskazań do wykonywania masażu i poinformowania personelu o wszelkich okolicznościach wykluczających udział w masażu, o których mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu Gabinetu masażu tajskiego Sukhothai. 4.2. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia.W poczekalni obowiązuje zmiana obuwia na dostepne obuwie jednorazowe lub dezynfekowane. Po wejściu do Gabinetu Klient proszony jest o niezwłoczne zdezynfekowanie rąk płynem do dezynfekcji lub umycie rąk mydłem antybakteryjnym dostępnym w łazience.
  4.3. Personel Gabinetu zobowiązany jest do poszanowania prywatności oraz intymności Klienta.
  4.4. W przypadku odczucia przez Klienta dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po masażu, Klient zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym osobę wykonującą masaż.
  4.5. Personel Gabinetu zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu Klientowi, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku, za masaż zostanie pobrana opłata, jak za masaż, który się odbył.
  4.6. Personel Gabinetu zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu, jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp). W takich przypadkach zostanie wezwana Policja a opłata za masaż zostanie pobrana, jak za masaż, który się odbył.
  4.7. Bezpośrednio po zakończonym masażu, Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wykonaną usługę (także za niewykonaną, w przypadkach opisanych niniejszym regulaminem). Do form płatności należą: gotówka, karta płatnicza oraz bon podarunkowy/karnet.
  W przypadku bonu podarunkowego/karnetu – Klient zobowiązany jest do przedstawienia voucheru przed rozpoczęciem usługi. W przypadku braku vouchera, Klient zobowiązany jest do opłacenia wykonanej usługi (gotówką lub kartą).
  4.8. Klienci Gabinetu Skhothai odpowiadają za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu, do pełnej ich wartości. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
  4.9. Gabinetu Masażu ma prawo do rozwiązania współpracy z Klientem oraz nie przyjmowania w Gabinecie, który:
  – Notorycznie zapisuje się i odwołuje wizyty. Traktowane jest to jako forma rezerwacji czasu i odwoływania z premedytacją, aby zarezerwować termin.
  – Notorycznie spóźnia się na umówione wizyty powyżej 5 minut.
  – Gdy termin ważności wykupionego pakietu zostanie przekroczony.

 3. REKLAMACJE:
  5.1. Gabinet Masażu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
  Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszają one praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości Klienta umieszczając je do wglądu w Gabinecie oraz na stronie internetowej www.tajskimasazkrakow.pl
  5.2. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny.
  5.3. Reklamacje oraz skargi można składać wyłącznie pisemnie na adres Gabinetu: ul. Miodowa 21/4 31-055 Kraków lub mailowo: www.tajskimasazkrakow.pl .Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.
  5.3.1. Reklamacja nie obejmuje powikłań tj.: ból utrzymujący się ok 1-2dni po terapii, złe samopoczucie, pojawienie się małych siniaków , uczulenia na składniki kosmetyków, zaczerwienienie skóry oraz uczulenia na olejki.
  Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 i obowiązuje do odwołania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Gabinetu Sukhothai

PRZECIWWSKAZANIA DO MASAŻU

W większości przypadków masaż jest zabiegiem bezpiecznym. Osoby, których dotyczy jedna z wymienionych niżej sytuacji, nie powinny poddawać się masażowi.

· Spożywanie alkoholu przed masażem jest niewskazane.

· Powinno się najpóźniej na półtorej godziny przed masażem spożyć posiłek.:

· wszystkie stany chorobowe przebiegające z wysoką temperaturą ciała (powyżej 38° C), ostre i podostre stany zapalne,

· przerwanie ciągłości skóry, wczesny okres po złamaniach, skręceniach i zwichnięciach, (W takich przypadkach można masować poszczególne zdrowe stawy)

· wszelkiego rodzaju zmiany dermatologiczne,

· blizny, stłuczenia, stany zapalne skóry, żylaki (W takich przypadkach można masować tylko zdrowe części ciała)

· alergie na stosowane do masażu kosmetyki,

· krwotoki lub tendencje do ich wystąpienia,

· niewyrównane wady serca, tętniaki, świeże zakrzepy, świeży zawał serca,

· nowotwory złośliwe i niezłośliwe,

· pourazowe wylewy w stawach i mięśniach (do 3 dni od urazu)

· zapalenia żył

· zapalenie szpiku kostnego z przetokami,

· jamistość rdzenia,

· okres pierwszego trymestru i ostatniego miesiąca ciąży,

· okres ciąży z powikłaniami,

· wszystkie przypadki wymagające interwencji chirurgicznej,

· osoby po zabiegach operacyjnych. (Masaż można wykonać 12 miesięcy po zabiegu jeśli był poważny i 6 miesięcy po mniejszym, jeżeli blizny są dobrze zagojone)

· choroba wrzodowa z krwawieniami,

· kamica wątrobowa i nerkowa.

· Gruźlica

· Stany zapalne ostre (zapalenie płuc, oskrzeli)

· Choroby zakaźne

· Zmiany nowotworowe

· Dychawica oskrzelowa w czasie napadów

· Pęknięcie wrzodu żołądka i wrzodu dwunastnicy

· Zapalenie trzustki

· Wirusowe zapalenie wątroby

· Zapalenie pęcherzyka żółciowego

· Stany zapalne dróg żółciowych

· Zapalenie wyrostka robaczkowego

· Zapalenie otrzewnej

· Schorzenia o podłożu pasożytniczym

· Zmiany nowotworowe

· Zmiany grożące przerwanie ciągłości jelit

· Stan po przebytym zawale serca (2tygodnie)

·Zaawansowana miażdżyca naczyń wieńcowych

· Świeże stany zapalne zastawek i serca

· Niewyrównane wady serca

·Dusznica bolesna w czasie napadu

· Nadciśnienie

· Choroby naczyń obwodowych

· Skaza naczyniowa

· Zaawansowana miażdżyca naczyń Obwodowych

· Żylaki ze zmianami skórnym

· Żylaki miejscu występowania

· Zakrzepowe zapalenie żył (6 miesięcy po stanie zapalnym)

· Choroba Birgera III°IV°

· Choroba Reunalda III°IV

Cena rezerwacji przez system booksy nie łączy się z naszymi promocjami .

Naszych bonów podarunkowych nie można rezerwować za pomocą systemu booksy , prosimy o kontakt telefoniczny lub sms.

Nasze masaże nie obejmują żadnych aktów erotycznych. W związku z tym prosimy, aby Państwo nie wnosili żadnych zapytań w tym zakresie.  

Korzyści, które możesz uzyskać dzięki tradycyjnemu masażowi tajskiemu

Przyspieszenie metabolizmu

Złagodzenie bólów

Stabilizacja ciśnienia krwi

Zwalczanie stresu

Harmonia stanu emocjonalnego

Poprawa elastyczności mięśni i stawów

Pozytywny wpływ na pracę ośrodkowego układu nerwowego

Wzmacnianie układu odpornościowego

Poprawa pamięci i jakości snu

przeciwwskazania

Ostre formy chorób

Stany zapalne 

Niedawne operacje

Zmiany nowotworowe

Choroby układu limfatycznego

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Zakaźne choroby skóry lub otwarte rany

Złamania lub zwichnięcia stawów

Nadciśnienie

Żylaki

Ciąża

Gorączka

W przypadku przewlekłych chorób , bólów , stanów zapalnych , epilepsji , cukrzycy , osteoporozy , należy wcześniej skonsultować się z lekarzem .

Cennik

masaż tajski klasyczny

60 min – 160 zł                90 min – 200zł                 120 min – 250zł

masaż tajski klasyczny

z gorącymi stemplami ziołowymi

60 min – 170 zł                 90 min – 220zł                 120 min – 290zł

masaż tajski klasyczny

z olejkami aromatycznymi

60 min – 180 zł                 90 min – 230zł                 120 min – 300zł

masaż tajski klasyczny

ciepłym olejkiem kokosowym

60 min – 190 zł                 90 min – 240zł                 120 min – 310zł

masaż tajski aloe vera

60 min – 190 zł                 90 min – 240zł                 120 min – 310zł

masaż tajski sportowy

60 min – 200 zł                 90 min – 260zł                 120 min – 320zł

masaż tajski klasyczny na cztery ręce

bez olejków      60 min – 320 zł                        90 min – 400 zł                                                                                                       z olejkami           60 min – 360 zł                        90 min – 460 zł

tajski masaż świecą

60 min – 200 zł                 90 min – 250zł                 120 min – 320zł

masaż , terapia gorącymi kamieniami

60 min – 200 zł                 90 min – 250zł                 120 min – 320 zł

masaż wyszczuplający

            60 min – 220 zł                 

masaż dla kobiet po okresie ciąży

60 min – 180 zł                 90 min – 230zł

masaż pleców, ramion, głowy

60 min – 160 zł                 90 min – 200zł

tajski masaż stóp i nóg

30 min – 110 zł                 60 min – 160zł                 90 min – 200zł

tajski masaż stóp – refleksoterapia

30 min – 110 zł                 60 min – 160zł                 90 min – 200zł

masaż głowy

            30 min – 110 zł                 60 min – 150zł              

masaż twarzy i głowy

            30 min – 110 zł                 60 min – 170zł              

tajski masaż dla dzieci

60 min – 180 zł                 90 min – 230zł

ul.Miodowa 21/4  Kraków

poniedzialek – niedziela

12.00 – 22.00

+48 573 994 499

ul.Szpitalna 34/17 Kraków

poniedzialek – niedziela

11.00 – 21.00

+48 504 588 589

sukhothai@tajskimasazkrakow.pl